Case Studies

Nasze wyniki mówią same
za siebie

Orientana.pl

Jak zwiększyliśmy liczbę klientów Orientana o 100%, używając kompleksowej strategii Google Ads i Facebook Ads

Po otrzymaniu briefu od firmy Orientana wiedzieliśmy, że aby osiągnąć wyznaczone cele musimy umiejętnie wykorzystać najlepiej znane nam platformy. Podwojenie ilości klientów przy utrzymaniu wyznaczonego ROAS (return on ad spend) było wymagającym zadaniem, jednak dzięki zaangażowaniu naszego zespołu, już w ciągu pierwszego miesiąca przetestowaliśmy różne rodzaje kreacji, co pozwoliło nam odnaleźć odpowiednią grupę odbiorców. Dziś możemy być dumni, że dzięki tym działaniom, liczba klientów Orientany wzrosła o 100%.

100%
25%
Wzrost ilości klientów, którzy nigdy wcześniej nie kupili produktu na stronie Orientana.pl o 100%
Zwrot z reklam został ulepszony o 25%
Świat-krzeseł.pl

Jak zwiększyliśmy obrót ecommerce o 500% dla Świat-krzeseł.pl

Pracę z firmą Świat-Krzeseł rozpoczęliśmy od wnikliwej analizy branży Home & Garden oraz strony ecommerce, którą się posługiwali. Po wdrożeniu odpowiednich zmian związanych z UX (user experience), czyli doświadczeniem klienta, na stronie oraz naprowadzeniu go na odpowiednie kategorie produktów branży Home & Garden przeszliśmy do zwiększenia sprzedaży i akwizycji klienta poprzez holistyczną kampanię Google Shopping oraz Facebook Remarketing.

500%
40%
Obroty świat-krzeseł.pl wzrosły 500% już w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia działań z wykorzystaniem Google Shopping i Facebook Remarketing.
Dzięki przeprowadzonej analizie rynku klient mógł rozbudować swoją ofertę, co pozwoliło nam na zwiększenie średniej wartości zamówienia o 40%.